Tokom realizacije sedmične teme “Zubići” u vrtiću ”Poletarac” usvojili smo no…

 Tokom realizacije sedmične teme “Zubići” u vrtiću ”Poletarac” usvojili smo no…

Tokom realizacije sedmične teme “Zubići” u vrtiću ”Poletarac” usvojili smo nova i proširili već postojeća znanja.
Želja je bila osvijestiti djeci važnost redovne higijene te spoznaja kako je redovni pregled i posjeta stomatologu najbolja prevencija karijesa.
Bojili smo prikladne bojanke, izradili maketu zubića i pri tome se odlično zabavljali. Naučili smo koja je hrana zdrava za naše zubiće a koja ne.
Odlučili smo da ćemo od sada redovno prati i njegovati svoje zubiće.????????????
Izvor:Gradska uprava Zenica FB