Spec. dr. Džemila Begagić Memagić iz Službe za zdravstvenu zaštitu djece dala j…

 Spec. dr. Džemila Begagić Memagić iz Službe za zdravstvenu zaštitu djece dala j…

Spec. dr. Džemila Begagić Memagić iz Službe za zdravstvenu zaštitu djece dala je intervju za Našu riječ od 7.11.2023. godine o povećanom broju pacijenata sa simptomima velikog kašlja.
Izvor:Gradska uprava Zenica FB