Realizirana je rekonstrukcija krova na sali društvenog doma kao i postavljanje …

 Realizirana je rekonstrukcija krova na sali društvenog doma kao i postavljanje …

Realizirana je rekonstrukcija krova na sali društvenog doma kao i postavljanje gromobranskih instalacija na cijeloj zgradi.
Izvođač radova je bila firma “Arcon-In” d.o.o. Zenica.
Zahvaljujemo se Gradska uprava Zenica na realizaciji ovog projekta, te se nadamo početku realizacije ostalih infrastrukturnih potreba, posebno onih u pripremi.


Izvor:Gradska uprava Zenica FB