P O Z I V za nadoknadu vakcinacije u Službi za zdravstvenu zaštitu djece | DOM ZDRAVLJA ZENICA

 P O Z I V za nadoknadu vakcinacije u Službi za zdravstvenu zaštitu djece | DOM ZDRAVLJA ZENICA

Služba za zdravstvenu zaštitu djece poziva sve roditelje i staratelje djece do 6 godina koja nisu redovno cijepljenja ili nisu sigurni da jesu, da se jave u Službu za zdravstvenu zaštitu djece JU „Dom zdravlja“ Zenica, u periodu od 7 do 15 sati sa zdravstvenom knjižicom djeteta.

P O Z I V za nadoknadu vakcinacije u Službi za zdravstvenu zaštitu djece | DOM ZDRAVLJA ZENICAIzvor:Gradska uprava Zenica FB