Mjesne zajednice predstavljaju ključni segment društvene strukture Bosne i Herc…

 Mjesne zajednice predstavljaju ključni segment društvene strukture Bosne i Herc…

Mjesne zajednice predstavljaju ključni segment društvene strukture Bosne i Hercegovine. ???? One su mjesta gdje se životi ljudi prožimaju, gdje susjedstvo dobija značenje zajednice, gdje svaka ulica, trg ili park ima svoju jedinstvenu priču. ???????? U njima se odvija svakodnevica, rad, vaspitavanje porodica, kao i dijeljenje trenutaka sreće i izazova. ????‍????‍????‍???? U partnerstvu sa Embassy of Sweden in Sarajevo i Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini zajedno gradimo mostove razumijevanja i kreiramo promjene za bolju budućnost. ???? Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH’’ #MjesneZajednice zajednički finansiraju Embassy of Sweden in Sarajevo i Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, a provodi #UNDPBiH
They are the places where people’s lives are permeated, where the neighborhood gets the meaning of community, where every street, square or park has its own unique story. ???????? In them, everyday life takes place, work, educating families, as well as sharing moments of happiness and challenges. ???? ???? ???? ???? In partnership with Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini and Embassy of Sweden in Sarajevo together we build bridges of understanding and create changes for a better future. ???? The project “Strengthening the Role of Local Communities in BiH” #LocalCommunities is jointly funded by Embassy of Sweden in Sarajevo and Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini and implemented by #UNDPBiH ·
Izvor:Gradska uprava Zenica FB