Gradsko vijeće Zenica održat će u ponedjeljak, 4. decembra 2023. godine trideset…

Gradsko vijeće Zenica održat će u ponedjeljak, 4. decembra 2023. godine trideset osmu sjednicu, na čijem predloženom dnevnom redu se nalazi osam tačaka. Vijećnici će razmatrati Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period I – IX 2023. godine, Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu sa obrazloženjem, te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu sa obrazloženjem. Također, na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za izbor prijevoznika, zatim Prijedlog Odluke o radnom vremenu te Prijedlog Odluke o zasnivanju stvarne služnosti na nekretnini u vlasništvu Grada Zenica. Osim prethodno navedenih tačaka, na dnevnom redu je Nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina, kao i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za prijenos/prodaju udjela Grada u privrednom društvu „KOMGRAD-ZE“ d.o.o. Zenica.
Councilors will consider the Budget Execution Report of the City of Zenica for the period I – IX of 2023. Year, Proposal of Amendments to the Budget of the City of Zenica for 2023. year with explanation, and the Proposal of a Decision on Amendments to the Decision on the Execution of the Budget of the City of Zenica for 2023. a year with a reason. Also, on the agenda is the Draft Decision on the publication of a public call for the choice of carriers, then the Draft Decision on working hours and the Draft Decision on establishing a real service on the property owned by the City of Zenica. In addition to the previously mentioned items, on the agenda is the Draft Decision on the Temporary Use of Public Areas, as well as the Proposal of Conclusion on giving consent for initiating a procedure for the transfer/sale of the City’s shares in the company “KOMGRAD-ZE” d.o.o. Zenica. ·Izvor:Gradska uprava Zenica FB