Dana 18.12.2023. godine u Velikoj sali Grada Zenice održana je promocija rezult…

 Dana 18.12.2023. godine u Velikoj sali Grada Zenice održana je promocija rezult…

Dana 18.12.2023. godine u Velikoj sali Grada Zenice održana je promocija rezultata realizovanih projekata i mikrobiznisa za 2023. godinu U protekloj godini realizovano je 17 projekata ukupne vrijednosti od 39.926 KM, dok je također realizovano devet mikrobiznisa ukupne vrijednosti od 20.979 KM, čime smo ostvarili značajan rezultata a to je da smo Omladinska banka i grad u BiH sa najviše registrovanih mikrobiznisa.🎉 Realizovane mikrobiznise i projekte podržale su Omladinska banka Zenica/Fondacija Mozaik i Grad Zenica – Gradska uprava Zenica 🤝 —
#OmladinskeBankeuBiH #OmladinskeBanke #FondacijaMozaik #lonacpro #SvicarskauBiH
Izvor:Gradska uprava Zenica FB