Dana 09.01.2024. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnik…

Dana 09.01.2024. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

– Stalnu novčanu pomoć za novembar 2023.
– Smještaj u hraniteljsku porodicu za novembar 2023.
– Zaposlene porodilje za novembar 2023.
– Nezaposlene porodilje za novembar 2023.
– Refundacija troškova medicinskog vještačenja za novembar 2023.Izvor:Gradska uprava Zenica FB