Dana 06.03.2024. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnik…

Dana 06.03.2024. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

– Stalnu novčanu pomoć za januar 2024.
– Smještaj u hraniteljsku porodicu za januar 2024.
– Zaposlene porodilje za januar 2024.
– Nezaposlene porodilje za januar 2024.
– Refundacija troškova medicinskog vještačenja za januar 2024.Izvor:Gradska uprava Zenica FB