JAVNI POZIV zainteresovanim fizičkim licima za obavljanje poslova prinudnog predstavnika etažnih vlasnika u zgradama na području Grada Zenica u kojima etažni vlasnici nisu izabrali predstavnika etažnih vlasnika – Grad Zenica

JAVNI POZIV zainteresovanim fizičkim licima za obavljanje poslova prinudnog predstavnika etažnih vlasnika u zgradama na području Grada Zenica u kojima etažni vlasnici nisu izabrali predstavnika etažnih vlasnika – Grad Zenica

JAVNI POZIV zainteresovanim fizičkim licima za obavljanje poslova prinudnog predstavnika etažnih vlasnika u zgradama na području Grada Zenica u kojima etažni vlasnici nisu izabrali predstavnika etažnih vlasnika JAVNI POZIV zainteresovanim fizičkim licima za obavljanje poslova prinudnog predstavnika etažnih vlasnika u…
 OBAVJEŠTENJE za poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja grada Zenica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) o produženju roka za ažuriranje podataka – Grad Zenica

OBAVJEŠTENJE za poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja grada Zenica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) o produženju roka za ažuriranje podataka – Grad Zenica

Služba za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem Grada Zenica obavještava poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja grada Zenica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da je produžen rok za ažuriranje podataka…